Interpretació de la versió de Marià Manent de la “Cançó del Marxant” de William Shakespeare per promocionar la col·lecció d’estiu de joies de Capdevila Joiers. 

Maybe perhaps posibly you may also like