Experimental modular typography consisting of 15 basic geometric shapes that when combined, create all the letters of the alphabet and all the drawings you can imagine. Created initially for workshop with children, to connect them to the word of typography, playing with the letters & the shapes, without fear o experimenting. Wood pieces are cut with a milling machine and assembled manually. Printing is done by stamping the pieces on to any material.
 
Tipografia modular experimental dissenyada a partir de 15 formes geomètriques bàsiques que combinant-se formen totes les lletres de l'abecedari i tots els dibuixos que puguis imaginar. Creada, inicialment, per la realització de tallers infantils amb l'objectiu d'apropar als més joves al món de la tipografia, jugant amb les lletres i les formes, perdent la por a l'experimentació Peces fresades sobre DM i muntades manualment. El sistema d'impressió és l'estampat. 

Maybe perhaps posibly you may also like