Campanya per comunicar les jornades de portes obertes de Sagrada Família i instal·lació per l'interior del temple els dies de les Portes Obertes. Els objectius eren convidar als ciutadans, donar a conèixer la recta final de l'obra i les seves fases i transmetre valors cristians.

Actualment s'està treballant sobretot en alçada, en espais inaccessibles per al visitant. La solució proposa utilitzar les peces de comunicació per informar de les jornades i aprofitar els suports per explicar de forma detallada les etapes de l'obra apropant-les al ciutadà i ensenyar en què s'està treballant i com serà. Sota el lema "Construïm el demà" es realitza una creativitat diferent per a cada etapa, un dibuix simplificat de l'element arquitectònic destacat i es defineix un valor comú al cristianisme i al procés de construcció, sis en total. Es llencen paral·lelament cunyes de ràdio, pòsters de les 6 fites, mailing i teasers online de cada etapa mostrant l'estat actual de l'obra i simulant el futur, vinculant el valor i realçant l'esser humà en el procés.

Els dies de Portes Obertes s'instal·len banderoles a l'interior del temple amb els valors i a peu unes pantalles ens mostren l'estat de l'obra, una finestra a l'espai on s'està treballant. Al centre un vídeo simula en 3D el temple acabat. Els visitants s'emporten de record una postal d'una de les fites amb un dibuix que han de completar unint els punts. Poden descarregar també totes les postals en PDF en la web de sagrada família. 33.600 visitants en 3 dies i més de 4 milions de visites al Youtube.
Concepte i disseny gràfic: Xavi Palouzié + Natural
Direcció d'art: Xavi Palouzié
Producció audiovisual: Marc Matons
Producció 3D: Joan Carles Vendrell

Maybe perhaps posibly you may also like

Back to Top